Нациоальная Акажемия Наук Украины Институт Газа

© 2018 Институт Газа НАН Украины

Украина,  03113, Киев-113, ул. Дегтяревская, 39

Документы необходимые для поступления в аспирантуру и докторантуру

ПЕРЕЛІК
  документів, які подає
  до спеціалізованої вченої ради
  здобувач наукового ступеня
 

     1. Заява на  ім'я  голови  спеціалізованої  вченої  ради  про прийняття дисертації до розгляду,  в якій необхідно зазначити,  чи вперше захищається ця дисертація.

 

     2. Ксерокопія    першої    сторінки    паспорта     здобувача (2 примірники).

 

     3. Особова   картка   (форма   П-2ДС),   затверджена  наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 N 343 (  z0484-95  ), зареєстрованим у   Міністерстві   юстиції   України   28.12.95  за N 484/1020,  з відомостями станом на  час  подання  документів  до спеціалізованої   вченої   ради,   засвідчена  підписом  керівника кадрової  служби  та  печаткою  за  основним  місцем   роботи,   з фотокарткою, на    якій    проставлена   печатка   цієї   установи
(2 примірники).

 

     4. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники).  У разі  якщо  документ  про  вищу  освіту  виданий навчальним закладом  іноземної  держави,  то  додатково  надаються   переклад документа  українською  мовою,  засвідчений нотаріально,  та копія довідки про визнання  іноземного  документа  про  освіту,  виданої МОНмолодьспортом (2 примірники). Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) (у разі  зміни здобувачем імені).

 

     5. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, визначеною  Положенням  про  підготовку   науково-педагогічних   і наукових   кадрів, затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів України від 01.03.99 N 309 ( 309-99-п ).

 

     6. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.

 

     7. Копія диплома  про  науковий  ступінь  кандидата  наук  (2 примірники) (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).

   E-mail: bor.ilienko@gmail.com

   Тел.: (044) 456-44-71, факс.: (044) 456-88-30

Аспирантура, докторантура

       Специализированный  

       ученый совет

       Паспорт специальности

       Документы для поступления

       Аспирантура

       Докторантура

       Защита диссертаций