UA

3. Екологія

© Інститут Газу НАН України

Україна,  03113, Київ-113, вул. Дегтярівська, 39

                                  E-mail: ig-secr@i.com.ua  

Тел.: (044) 456-44-71, факс.: (044) 456-88-30

Технології ® Екологія

Інститут газу НАН України пропонує технології й апаратурне оформлення для виробництва й регенерації терморозширеного графіту (ТРГ) - ефективного поглинача нафти, нафтопродуктів і інших органічних рідин з поверхні водойм і ґрунту внаслідок їхнього  аварійного розливу.

ТРГ має унікальні властивості для такого використання: не горючий, не окисляється на повітрі, не токсичний, 1 г сорбенту на основі ТРГ здатний поглинути до 60 г нафтопродукту, причому в насиченому стані він не осідає на дні водойми. Ступінь очищення поверхні води досягає 99,5 %, поверхні ґрунту до 90,0 %. Низька насипна щільність ТРГ (4-6 г/л) ускладнює його транспортування й нанесення на ділянку аварійного розливу.

В Інституті газу НАН України розроблений ряд технічних рішень по попередній підготовці, обробці й нанесенню ТРГ на ділянку аварійного розливу й наступного збору й регенерації насиченого нафтопродуктом сорбенту.

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ГАЗУ

3.1 Гранулювання ТРГ

Гранулювання вихідного ТРГ із використанням як сполучників нафтопродуктів (наприклад, розчин бітуму), або гелеутворюючих речовин (КМЦ, ПВА, желатин, рідке скло). Гранулювання проводять або методом екструзії, або комікуванням у рамковій мішалці з наступним випалом гранул. У результаті формуються гранули розмірами від 6 до 12 мм із досить високою механічною міцністю, що значно спрощує їхнє транспортування, нанесення й використання сорбенту (патенти України № 23972, 31784)

 

3.2 Пресування ТРГ

 Пресування вихідного ТРГ в листи, брикети та іншу продукцію щільністю 20,0 – 30,0 кг/м3 з використанням армованої сітки з горючого матеріалу для додання додаткової механічної міцності. При цьому передбачено два варіанти виконання: з використанням як з'єднання КМЦ і без нього. При використанні з'єднань можна відмовитися від армованої сітки. Даний метод також дозволяє значно спростити транспортування, нанесення й збір насиченого сорбенту (наприклад, шляхом скочування листів у рулони). (патенти України № 82819, 31783, 31782)

3.3 Графітоводяні суспензії

Графітоводяна суспензія із співвідношенням сорбент: вода

 1:(0, 5-0,7) наноситься на забруднену поверхню водойми відцентровим насосом. Завдяки гідрофобним характеристикам ТРГ при такому способі підготовки й нанесенні сорбенту практично повністю зберігаються його сорбційні характеристики. (патент України № 82820)

3.4 Очищення кам'янистих берегів водойм і кам'янистого ґрунту. Відповідно до запропонованого методу в графітоводяну суспензію додається поверхнево-активна речовина, потім у суспензію інжектують повітря і на забруднений ґрунт наноситься стійка піно-суспензія, що обволікає забруднені нафтопродуктами камені, гальку й т.д. У процесі руйнування піни сорбент поглинає нафтопродукт, після чого він змивається струменем води у водойму або підготовлений котлован, де збирається відомими способами.

(патент України № 83181)

3.5 Технологія регенерації насиченого сорбенту

Розроблено й досліджена в дослідно-промисловому масштабі, включає попередній віджим насиченого сорбенту, додавання низькокипячого розчинника, повторний віджим і термохімічну регенерацію віджатого сорбенту. Розроблена технологія дозволяє багаторазово (до 5 разів) використовувати сорбент на основі ТРГ, при цьому сорбційна ємність при кожному циклі регенерації знижується на 12-15 %. (патент України № 83180)

3.6 Автономна ранцева установка

Призначена для ліквідації аварійних розливів малої площі

 (до 5 м2) і для очищення поверхні в особливо важкодоступних місцях, розрахована на 2 години безперервної роботи й обслуговується одним оператором. Установка виготовлена, випробувана й перебуває в режимі експлуатації (патент України № 85362)

Співробітництво

 

Технології

 

Документи

 

Контакти

 

 

Технології  і  розробки

 

Промислова теплотехніка

Переробка палив та

мінеральної сировини

 

Екологія